S'està cercant, espereu....

Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València

Composició i competències

 

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.

Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Els membres que componen la Junta de Govern Local són:

 

Membres de la Junta Local de Govern

  PENDENT DE LA CONFORMACIÓ DEL NOU EQUIP DE GOVER MUNICIPAL

 
Sra. Mª José Ferrer San Segundo Partido Popular
Sra. Julia Climent Monzó Partido Popular
Sr. Juan Manuel Giner Corell Partido Popular
Sr. Juan Carlos Caballero Montañés Partido Popular
Sr. José Marí Olano Partido Popular
Sr. José Luis Moreno Maicas Partido Popular
Sr. Paula María Llobet Vilarrasa Partido Popular
Sr. Santiago Ballester Casabuena Partido Popular
Sr. Jesús Carbonell Aguilar Partido Popular
Sr. Carlos Luis Mundina Gómez Partido Popular
Sra. Marta Torrado de Castro Partido Popular

 


Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 1,2 Mb kb)