S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors Generals

Coordinador d'Estratègia, Estudis y Projectes
Manuel Tomás Ludeña

+ informació

Directora General de Mobilitat
Elena Ayllón Badía

+ informació

Director General d'Urbanisme
Enrique Martí Selva

+ informació

Director General de Llicències
Carlos Andrés López Andrés

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals


Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
María Rosa Roig Costa

+ informació

Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Manuel Martínez Grau

+ informacióCoordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Directora Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
María Ángeles Vidal Ruiz

+ informació

Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Ribera

+ informacióDirectora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació


Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director Gerent de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València
Vicente Llimerá Dus

+ informació


Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Clara Martínez Fuentes

+ informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació


Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tesa

+ informació

 

Secretari General i del Ple

 

Hilario Llavador Cisternes

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 1055-1117
Fax: 96 394 43 79

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS Y DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 123.275,36 €
Retribució total rebuda durant l'any 2022 en concepte de productivitat especial: 13.035,75 €

BOP 08.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 252 Kb).

BOP 10.03.2022 (pdf 122 kb)BOP 02.03.2023 (pdf 127 kb)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

en l'Ajuntament de València (des del 22 de juny de 2019).
Secretari municipal en l'Ajuntament de València. Secretari d'Àrea II (fins el 21 de juny de 2019).
Llicenciat en Dret, per la Universitat de València, 1982.
Màster en Direcció i Gerència Pública per la Universitat Politècnica de València (540 hores: abril 1997-desembre, 1998).
Secretari d'Administració Local, categoria superior. Accés a l'habilitació nacional per mitjà d'oposició lliure l'any 1988 (Institut Nacional d'Administració Pública).
Professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de València des de 1997.
Professor col·laborador en l'Institut Nacional d'Administració Pública, en l'Institut Valencià d'Administració Pública, en la Diputació de València i en altres centres de formació universitari públic i privat.
Tècnic d'Administració General de les Entitats Locals (en excedència).y Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana (en excedència).
Autor de diverses publicacions en llibres i revistes especialitzades en l'àmbit del Dret Administratiu i el Dret Local.