S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

- Dret d'accés: pots preguntar-nos quines dades personals estem tractant.

- Dret de rectificació: pots sol·licitar-nos la rectificació de dades personals inexactes o que completem les que siguen incompletes, fins i tot per mitjà d'una declaració addicional.

- Dret de supressió (dret a l'oblit): pots sol·licitar-nos la supressió de les teues dades personals quan no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir; quan retires el teu consentiment; quan hi haja hagut un tractament il·lícit de les dades, o per compliment d'una obligació legal.

- Dret a la limitació del tractament: en determinades circumstàncies, pots sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teues dades; en este cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret d'oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, pots oposar-te al tractament de les teues dades. En eixos supòsits, l'Ajuntament de València deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Exercir els teus drets

Per a exercir els teus drets en protecció de dades pots formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament, en línia a través de la seua seu electrònica, així com en l'adreça de correu electrònic: oficinadpd@valencia.es.

A estos efectes i per a més informació, pots visitar la nostra seu electrònica de l'Ajuntament de València en l'adreça següent https://sede.valencia.es/sede/.

Igualment pots formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).