S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Las Naves inicia hui l’avaluació del projecte pilot de la jornada de 4 dies a València

Els resultats es donaran a conèixer aproximadament a finals del mes de juliol

• El projecte pilot de jornada laboral de quatre dies s'ha desenvolupat a València entre el 10 d'abril i el 7 de maig

08/05/2023

El laboratori Avalua·lab de Las Naves, d'anàlisis i avaluació de polítiques públiques, s'ocuparà, durant els pròxims tres mesos, de la tasca avaluadora del projecte pilot de jornada laboral de 4 dies desenvolupada recentment a València. Concretament, durà a terme una investigació que observarà els impactes diversos que ha tingut el pilot en la població i a la ciutat.
 

Este projecte pilot s'ha desenvolupat entre el 10 d'abril i el 7 de maig, temps en el qual la població de València ha comptat amb quatre dilluns festius, aprofitant dos del mes d'abril, per la festivitat de Pasqua, i els dos següents pel trasllat d'una festivitat local i per l'1 de maig.

Hui s'inicien els treballs d'avaluació d'esta iniciativa, els quals permetran, entre altres qüestions, observar com s'han modificat els comportaments i hàbits de la ciutadania i quins són els impactes a mitjà termini que s'han produït sobre el medi ambient, la salut i el benestar personal. En relació als efectes econòmics, la investigació serà menor, atés que no s'observarà el factor de la productivitat tenint en compte la curta duració del pilot.

Pràctiques avaluadores analítiques

Las Naves treballa durant el procés d'avaluació amb la col·laboració de l'Oficina d'Estadística de València i de l'Oficina de Ciutat Intel·ligent, i amb eines diverses de caràcter quantitatiu i qualitatiu com a entrevistes a agents claus i enquestes, realitzades de manera aleatòria a una mostra significativa de residents de la ciutat.

Des d'Avalua·lab s'analitzaran qüestions com els usos del temps, la conciliació de la vida laboral, la sensació de benestar o el descans, així com altres aspectes que afecten directament la ciutat, com són l'impacte del pilot sobre els gasos d'efecte d'hivernacle, la qualitat de l'aire, el silenci, el consum energètic, el trànsit o la xarxa pública de transport. També s'observaran altres comportaments com la despesa en hostaleria, comerços, o en el turisme.