Infociudad - TEATRE TALIA - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  TEATRE TALIA

  Ubicació

  CABALLEROS , 31

  46001 VALENCIA

  fachada2.JPG

  Aparcament

  No hi ha places reservades.


  Serveis

  Lavabo ubicat a la planta baixa. Accés per pas amb estretiment puntual a 77cm i a través d'una rampa amb pendent del 9%. Porta de 80 cm. d'ample. Inodor amb barra fixa però sense barra abatible. Zona de transferència lateral d'1,10 m. Espai lliure de maniobra superior a 1,20 cm.


  Accés

  - Accés per vestíbul central: Escaló de 17 cm. Una vegada passat este s'accedix a la sala per porta lateral amb rampa amb pendent del 5%. - Accés alternatiu per porta lateral en la mateixa fatxada: Escaló de 4 cm. i s'accedix a taquilles i sala.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes comunicades per escales de trenta-dos escalons de 18 cm. d'altura cada un dividits en trams. No disposa d'ascensor per a accedir a les llotges ubicades a la primera planta.


  Sales

  Quatre places reservades a la zona lateral de la sala. Els passos s'estretixen en algun punt com a màxim fins a 77 cm.


  TEATRE TALIA

  Ubicació

  CABALLEROS , 31

  46001 VALENCIA

  fachada2.JPG

  Aparcament

  No hi ha places reservades.


  Serveis

  Lavabo ubicat a la planta baixa. Accés per pas amb estretiment puntual a 77cm i a través d'una rampa amb pendent del 9%. Porta de 80 cm. d'ample. Inodor amb barra fixa però sense barra abatible. Zona de transferència lateral d'1,10 m. Espai lliure de maniobra superior a 1,20 cm.


  Accés

  - Accés per vestíbul central: Escaló de 17 cm. Una vegada passat este s'accedix a la sala per porta lateral amb rampa amb pendent del 5%. - Accés alternatiu per porta lateral en la mateixa fatxada: Escaló de 4 cm. i s'accedix a taquilles i sala.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes comunicades per escales de trenta-dos escalons de 18 cm. d'altura cada un dividits en trams. No disposa d'ascensor per a accedir a les llotges ubicades a la primera planta.


  Sales

  Quatre places reservades a la zona lateral de la sala. Els passos s'estretixen en algun punt com a màxim fins a 77 cm.