Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 

Organisme Oposició
Consell Agrari Municipal Borsa de Treball de caràcter laboral temporal d'Enginyer/a Superior (Telecomunicacions o Enginyeria equivalent)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servici a TP (Procediment extraordinari estabilització)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servici a TP
Fundació Esportiva Encarregat d'Instal·lació Esportiva - Nº RPT: 90, 218
Fundació Esportiva Oficial/a administratiu/va
Fundació Esportiva Oficial/a manteniment electricista
Fundació Esportiva Subdirector/a de promoción institucional y comunicación
Fundació Esportiva Borsa de treball millora d'ocupació d'Encarregat/ada d'Instal·lació
Fundació Esportiva Prefectura de Servici, provisió pel sistema de lliure designació
Fundació Esportiva Borsa de treball Tècnic/a Jurídic
Fundació Esportiva Encarregat/ada d'instal·lació deportiva (Promoció interna)
Fundació Esportiva Arquitecte/a Tècnic/a Nº RPT: 21, 29
Fundació Esportiva Arquitecte/a Tècnic/a Nº RPT: 4, 22
Fundació Esportiva Tècnic/a Jurídic/a 
O.A.M. de Parcs i Jardins singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Borsa de treball d'Operaris/es de Servicis Complementaris
O.A.M. de Parcs i Jardins singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Borsa de treball de Peons especialistes en Jardineria
O.A.M. de Parcs i Jardins singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Borsa de treball de Tècnic/a en Comunicació
O.A.M. de Parcs i Jardins singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Director Jurídic Administratiu
Universitat Popular Cap de Servei (TD)
Palau de la Música Borsa de treball de caràcter laboral temporal de Tècnic/a Mitjà/ana en Documentació
Palau de la Música Comissió de Servicis per a cobrir el lloc de Cap de Recursos Humans
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Tècnic/a d'Administració General (TAG)
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Cap Negociat Administratiu/va Comptable
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Administratiu/va Comptable
Universitat Popular Prefectura de Negociat Comptable, Administratiu/iva i Tècnic/a d'Administració General