Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 


Oposició
Nom: Encarregat d'Instal·lació Esportiva - Nº RPT: 90, 218
Tipus: Laboral Grup: C1
Places
Total: 2
Promoció interna: 2
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 04-01-2019
DOCV:
BOE: 17-01-2019
Observacions
El seguimiento del desarrollo de esta convocatoria debe realizarse a través de la web de la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: www.deportevalencia.com
Fitxers adjunts