S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors Generals

Coordinador d'Estratègia, Estudis y Projectes
Manuel Tomás Ludeña

+ informació

Directora General de Mobilitat
Elena Ayllón Badía

+ informació

Director General d'Urbanisme
Enrique Martí Selva

+ informació

Director General de Llicències
Carlos Andrés López Andrés

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals


Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
María Rosa Roig Costa

+ informació

Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Manuel Martínez Grau

+ informacióCoordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Directora Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
María Ángeles Vidal Ruiz

+ informació

Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Ribera

+ informacióDirectora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació


Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director Gerent de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València
Vicente Llimerá Dus

+ informació


Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Clara Martínez Fuentes

+ informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació


Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tesa

+ informació

 

Interventora de Comptabilitat i Pressupostos

 

Irene María Chova Gil

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96.352.54.78 Extensió: 1894.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 118.236,72 €
Retribució total rebuda durant l'any 2022 en concepte de productivitat especial: 12.829,30 €

Declaració de béns i drets patrimonials y dades tributàries:

BOP 15.05.2014 (pdf descarregar)BOP 10.03.2022 (pdf 122 kb)BOP 02.03.2023 (pdf 127 kb)


TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Departament d'Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques (1990-1992)

Administració Local:
Interventora de l'Agrupació Almàssera-Tavernes Blanques (1997)
Interventora de l'Ajuntament de Massamagrell (1998)
Interventora de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria (1998-2000)
de l'Ajuntament de València (2008-actualitat)

Generalitat Valenciana:
Interventora Delegada en Conselleria de Justícia i Funció Pública i Interventora Delegada en Conselleria d'Interior (2000-2006)
Interventora Delegada Conselleria de Presidència de la GVA acumulada (2002-2006)
Interventora Delegada Presidència i en la Conselleria d'Immigració i Ciutadania (2006-2008).

Llicenciada en Econòmiques i Empresarials.
Funcionària. Interventora-Tesorera d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. Categoria 1ª.
Funcionària del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana.
Diversos cursos de formació destacant El Curs sobre Harmonització Comptable impartit en el Bundestag (Berlín, 2007). Interventora en pràctiques en el Ministeri d'Interior Alemany.
Professora de l'Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) de l'assignatura "Gestió Econòmica" del Curs d'Accés a l'Escala Superior Intendents Principals (2005, 2006 i 2007)
Professora de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP). Assignatures: "Control Intern de la Gestió Econòmico-Financiera de la Generalitat" i de "Execució del Contracte d'Obra" (2007-2008)
Membre Vocal de Tribunals Autonòmics i Estatals en la selecció d'Interventors-Tresorers de l'Administració Local (Convocatòries 2002 a 2007)
Professora del Curs Selectiu per a l'accés a la Subescala d'Intervenció -Tresoreria (2004 i 2005)

Idiomes:
Cambrige First Certifica't. Anglés EOI. Alemany EOI. Francés EOI

Publicacions:
“Esquemes de Comptabilitat” ( Tom XI) Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. Autora
“Vademècum Comptable”. Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. Autora