S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors Generals

Coordinador d'Estratègia, Estudis y Projectes
Manuel Tomás Ludeña

+ informació

Directora General de Mobilitat
Elena Ayllón Badía

+ informació

Director General d'Urbanisme
Enrique Martí Selva

+ informació

Director General de Llicències
Carlos Andrés López Andrés

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals


Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
María Rosa Roig Costa

+ informació

Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Manuel Martínez Grau

+ informacióCoordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Directora Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
María Ángeles Vidal Ruiz

+ informació

Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Ribera

+ informacióDirectora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació


Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director Gerent de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València
Vicente Llimerá Dus

+ informació


Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Clara Martínez Fuentes

+ informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació


Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tesa

+ informació

 

President del Jurat Tributari

 

Salvador Bueno Mora

DADES DE CONTACTE

Antiga Senda de Senent, 5 - 5ª planta
46023 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 7171
Fax: 96 389 50 19

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 108.720,54 €
Retribució total rebuda durant l'any 2022 en concepte de productivitat especial: 5.159,08 €

BOP 30.03.2016 (pdf descarregar) BOP 26.03.2020 (pdf 130 Kb).

BOP 10.03.2022 (pdf 122 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Des del dia 2 d'octubre del 2006 exercix el càrrec de municipal en l'Ajuntament de València. Llicenciat en Dret per la Universitat de València en 1982. Estudis de Doctorat en Dret Financer i Tributari, en la dita Universitat, amb obtenció del Reconeixement de la Suficiència Investigadora en 1994. Funcionari públic pertanyent al Cos d'Interventors d'Administració Local de Primera Categoria, per mitjà d'oposició lliure l'any 1985. Posteriorment integrat en la subescala d'intervenció-tresoreria, categoria superior, ha ocupat els llocs d'Interventor i de Tresorer en diversos municipis i en les entitats metropolitanes (Consell Metropolità de l'Horta i Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus de València, successivament).

President dels Tribunals, amb seu a València, de les proves selectives d'accés a la Subescala d'intervenció-tresoreria i a la Subescala de secretaria-intervenció, en les oposicions celebrades en 2004, 2005 i 2006. També ha sigut Secretari i Vocal en diverses convocatòries per a les distintes subescales.

Professor associat de Dret Financer i Tributari de la Universitat de València des del curs 1994-95 fins al curs 2018-19. Professor col·laborador en l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), en l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i en altres centres de formació universitària públics i privats.

Autor de nombroses publicacions en llibres i revistes especialitzades en l'àmbit del Dret Financer i Tributari i de la Hisenda Local, entre les que pot destacar-se el recent codi de normes tributàries i pressupostàries locals que, davall el títol “Legislació d'Hisendes Locals” ha sigut publicat l'any 2018.

L'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 28 de juliol del 2016, va agrair a D. Salvador Bueno que duguera a terme l'estudi i l'elaboració del text normatiu que va servir de base per a la confecció de l'Ordenança General de Subvencions per a l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics. Així mateix li ha sigut lliurada el dia 24 d'octubre del 2018 una placa de reconeixement per part de la Policia Local de València, en agraïment a la seua col·laboració amb eixe Cos.