S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

València destina 1,2 milions d’euros per pal·liar l'efecte de la pujada de l'energia entre persones autònomes i microempreses

Se'n podran beneficiar fins a 6.000 empreses que rebran un import d'entre 200 i 500 euros

• La sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València

08/11/2022

L'Ajuntament de València ha obert una línia de subvencions per a persones autònomes i microempreses que té l'objectiu de pal·liar l'increment del cost de les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de València, provocat per la pujada del preu de l'energia que s'ha produït des del començament de la invasió d'Ucraïna.
 

Tal com ha explicat el regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán “les ajudes ascendixen a 1,2 milions d'euros i poden arribar a 6.000 persones autònomes i empreses de menys de 10 treballadors de la ciutat de València, que rebran un import que oscil·larà entre els 200 i 500 euros”.

Les ajudes es publiquen hui en el Butlletí Oficial de la Província i es podran sol·licitar durant els pròxims 20 dies naturals. Els expedients es resoldran seguint l'ordre d'entrada. Podran ser beneficiàries les empreses que acrediten estar donats d'alta en algun epígraf vigent de l'Impost d'activitats Econòmiques abans de l'1 de novembre de 2021, i desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal de València.

“L'objectiu”, ha assenyalat Sanjuán “és utilitzar el pressupost públic, igual que vam fer amb el Pla Resistir, per pal·liar les pèrdues que han patit empreses per causes alienes, de les quals no són culpables”. El regidor també ha afirmat que “no sols volem que no es tanquen persianes, volem que estes empreses continuen generant ocupació tal com ho estan fent des que superarem la pandèmia”.

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: https://n9.cl/valenciaenergia. L'únic requisit és realitzar una declaració responsable en la qual exposen que han patit un increment igual o superior a 500 euros en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna fins a la presentació de la sol·licitud d'esta convocatòria.

Serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals concedits per a la mateixa finalitat. Esta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'increment del desenvolupament de l'activitat subvencionada a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán