S'està cercant, espereu....

Alcaldia | Ajuntament de València - València

Alcaldia

María José Catalá Verdet, Alcaldessa de València

 

Presidix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots dels regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

L'actual Corporació municipal, en sessió plenària celebrada el dia 17 de juny de 2023, va triar com a alcaldessa a la Sra. María José Catalá Verdet.

Transparència Alcaldia. Corporacions 2015-2019 i 2019-2023

Currículum i altres dades de l'AlcaldeÚs del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2023Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2022Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2021Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2020

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2019

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2018

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2017

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2016

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2015