S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament permet ajornar el pagament fins a deu anys en els terrenys de Pavimar

Isabel Lozano: “Facilitem al màxim a les persones adquirients dels terrenys el pagament de la quantia amb tota una bateria d’iniciatives encaminades a ajudar-los en la regularització de les seues vivendes”

• Part de les propietats afectades

10/03/2022

La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha anunciat que el consistori facilitarà el pagament del sòl als propietaris de les vivendes de Pavimar, en la zona de les platges del Cabanyal-Malvarrosa, a fi de regularitzar el màxim nombre possible de concessions i atorgar seguretat jurídica als propietaris d’estos edificis que estan construïts sobre el sòl municipal. Estes facilitats es basen en la possibilitat d’ajornar el pagament de la compra del sòl fins a un termini de deu anys.

Actualment, es treballa amb 28 parcel·les, corresponents a l’edifici de Pavimar, de les 80 que es troben en esta situació en esta zona del Marítim. Estes 28 són les que tenen protecció patrimonial i, per això, no es voran afectades pel Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC).

La resta de les parcel·les susceptibles de regularització tenen segons el planejament vigent una edificabilitat superior a la que els atribueix la versió sotmesa a informació pública del PEC, i per tant la valoració econòmica -el preu d'adquisició- és superior al que tindran quan s'aprove el PEC. Per este motiu, les persones i entitats interessades estan pendents de l’aprovació del PEC per encetar els tràmits.

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha avançat que ja s’han aprovat set acords de venda, i que la major part de les parcel·les corresponen a diferents propietaris (blocs de tres i quatre propietaris). Cada parcel·la ha de ser adquirida pel conjunt dels propietaris de l’edifici existent sobre ella. El preu de venda l'estableix l'administració en funció de l'emplaçament, la superfície i les circumstàncies del sòl, de l'edificació i de les persones adquirients. Els adquirients poden ajornar el pagament fins a deu anys, prestant les degudes garanties a l'Ajuntament.

La regidora Isabel Lozano ha explicat que “facilitem al màxim a les persones adquirients dels terrenys el pagament de la quantia amb tota una bateria d’iniciatives encaminades a ajudar-los en la regularització de les seues vivendes i solucionar este problema que s’arrossega des de fa molts anys per a la tranquil·litat de tots i totes”.

 

Recursos multimèdia

Isabel Lozano