S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Este dimecres s'obri el termini per a sol·licitar les subvencions per a projectes que promoguen la igualtat de persones LGTBI

El pressupost d'esta convocatòria és de 70.000 euros i el màxim que pot percebre cada sol·licitant és de 10.000 euros

• El termini de presentació de sol·licituds serà d'un més

25/04/2023

Hui s'ha publicat la convocatòria de subvencions que oferix l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a projectes que promoguen la igualtat de les persones LGTBI. Estes subvencions estan dirigides a associacions sense ànim de lucre que desenvolupen projectes que tinguen com a objectiu promoure la igualtat en este col·lectiu.
 

L'import màxim que pot rebre cadascun dels projectes seleccionats serà de 10.000 euros. Els projectes s'ordenaran en funció de la puntuació obtinguda fins a aconseguir el crèdit màxim que recull la convocatòria, que està fixat en 70.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir del dimecres 25 d'abril i s'hauran de presentar a través de la seu electrònica.

Podran sol·licitar la subvenció totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la mateixa complisquen amb els requisits. El període d'execució dels projectes és de 12 mesos, i estos han d'iniciar-se després de la concessió i el cobrament del primer termini de la subvenció. Una vegada transcorregut el període de 12 mesos des de la concessió i cobrament del 75% de la subvenció, prèvia justificació per la beneficiària de la realització del projecte, s'abonarà el segon pagament del 25% de l'import total.

Es poden presentar a esta convocatòria les associacions, entitats, organitzacions, federacions o agrupacions d'associacions i entitats sense ànim de lucre amb implantació a la ciutat de València que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre públic. Les entitats hauran de tindre seu o delegació permanent en el municipi de València en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'associació o entitat i que dispose d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment dels seus fins socials i de la proposta objecte de subvenció.

La regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha afirmat que “són molt importants els projectes que realitzen les entitats sense ànim de lucre per a promoure la igualtat de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere”.

L'Ajuntament ha habilitat dos números de telèfon per atendre possibles dubtes, el 962082120 i el 962082639. La resta de requisits, terminis i condicions es poden consultar en el B.O.P o en la pàgina web de l'Ajuntament de València, a través del següent enllaç: https://n9.cl/ajtovalencia.

Recursos multimèdia

Lucía Beamud