S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

València constata la reducció del soroll urbà, fruit de les mesures de pacificació del trànsit

La Junta de Govern Local ha acordat sotmetre a informació pública l'actualització del Mapa del Soroll

• L'anàlisi recull les mesures en diferents periodes horaris

27/01/2023

“El diagnòstic del nivell sonor de la ciutat que es realitza cada cinc anys demostra que la qualitat acústica que disfruta la gent continua millorant, i ho fa d'una forma molt ressenyable en els entorns on el govern municipal ha impulsat mesures de pacificació del trànsit i de mobilitat sostenible”. El regidor de Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, ha explicat este divendres el resultat de les polítiques de sostenibilitat i millora ambiental impulsades pel govern municipal, al final de la reunió de la Junta de Govern Local en la qual s'ha aprovat sotmetre a informació pública la nova actualització del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat (MES). Tal com ha afirmat Grezzi, “és molt satisfactori comprovar com millora la qualitat de vida dels valencians i les valencianes”.
 

El regidor ha destacat accions com l'habilitació de carrils bici en nombrosos punts urbans, des de l'avinguda del Regne de València fins al carrer d'Alacant, o les avinguda de la Constitució, de Burjassot o del Primat Reig, així com les conversions en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, o de la Reina, “on hem constatat un notori descens del nivell de decibels”, ha assenyalat Grezzi.

L'anàlisi recull els mesuraments en diferents períodes horaris, de dia (de 7 a 19h), de vesprada (19 a 23h) i de nit (23 a 7h). El mapa, ha afegit Grezzi, s'utilitza com a consulta i servix per a abordar l'elaboració dels posteriors Plans d'Acció amb l'objectiu d'aconseguir una progressiva reducció dels nivells sonors en l'entorn urbà. Es calcula que l'aprovació definitiva del pla es produirà cap als mesos de març o abril pròxims.

Esta actualització correspon a la quarta fase de lliurament de mapes de soroll que, per imperatiu legal, s'elabora cada 5 anys des de 2007 per a les ciutats de més de 250.000 habitants. Tal com ha explicat el regidor, la Comissió Europea ha introduït una sèrie de canvis en la metodologia d'elaboració dels mapes: fins a este moment s'han realitzat mitjançant predicció a través de programes de modelització que permetien obtindre uns valors de nivells sonors referits a períodes llargs d'exposició a partir de dades de fonts sonores de l'any anterior. Però ara és d'obligat compliment per a tots els estats membres el nou mètode de càlcul, denominat CNOSSOS-EU, amb l'objectiu que les dades resultants puguen ser comparables entre si. Estos canvis afecten bàsicament la manera de realitzar els càlculs de predicció de nivells sonors i a l'assignació de la població exposada a estos nivells.

Les fonts considerades per al càlcul del MES són: el trànsit de vehicles, el trànsit ferroviari, i els focus industrials, inclòs el port. I cadascuna d'estes fonts ha de caracteritzar-se d'acord amb les indicacions del mètode. Per exemple, la font de soroll del trànsit viari es determinarà mitjançant la combinació de l'emissió de cadascun dels vehicles que formen el flux del trànsit.

El mètode CNOSSOS-EU, establix un total de cinc categories de vehicles: lleugers, pesats-mitjans, pesats, de dos rodes, i de categoria oberta. A més, hauran de tindre's en compte altres factors en relació amb el trànsit. Entre estos, es contemplaran la velocitat, (serà necessari definir la velocitat representativa de cada categoria de vehicle establida anteriorment); el paviment (a l'hora de definir les característiques d'un eix viari i que influirà en la seua potència acústica); el pendent (el grau i orientació ascendent o descendent) de cada tram d'eix viari; i els creus i interseccions.

Quant al trànsit ferroviari, per a definir correctament les característiques acústiques d'un eix ferroviari, s'haurà de recopilar informació de variables com la caracterització dels vehicles (locomotores, automotors, cotxes de viatgers o vagons de càrrega); que es puguen moure de manera independent i que es puguen o no desacoblar de la resta del tren; i el soroll de rodadura o intensitat del trànsit, velocitat, rugositat de la roda, soroll de tracció i altres. Serà necessari definir la intensitat del trànsit ferroviari en els diferents períodes d'avaluació (dia, vesprada i nit), així com caracteritzar les vies.

Pel que fa a focus industrials i per a definir correctament les característiques acústiques d'un focus de soroll industrial, serà necessari recopilar informació, de diverses variables relacionades amb els tipus de fonts industrials: per dimensió, emplaçament, entre altres. Un altre aspecte important a tindre en compte és la topografia de la zona, atés que este és un factor fonamental per a la propagació del so.

Recursos multimèdia

Giuseppe Grezzi